Planując nabycie nieruchomości i sfinansowanie tego zakupu kredytem hipotecznym, warto a nawet trzeba koniecznie znać swoją zdolność kredytową. Co to jest zdolność kredytowa i co na nią wpływa – dowiesz się z artykułu poniżej, pod kalkulatorem.

Co to jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa, w najbardziej ścisłym znaczeniu, to cecha jaka musi charakteryzować klienta, żeby bank mógł mu udzielić kredytu. W takim – dość formalnym rozumieniu – jest to coś co klient po prostu ma albo nie ma. Jeśli ma – kredyt może zostać udzielony. Jeśli nie ma – bank nie może mu udzielić kredytu.

W praktyce, jako zdolność kredytową dość często rozumie się maksymalną wartość kredytu (najczęściej hipotecznego), jaką może dany klient otrzymać w danym banku. Planując zakup mieszkania, zazwyczaj staramy się skorzystać w pełni ze zdolności kredytowej. Dlatego potrzebna jest informacja, jak dużą zdolność faktycznie mamy. Pomoże w tym kalkulator powyżej, natomiast warto zrozumieć co wpływa na zdolność kredytową. O tym poniżej.

Co wpływa na zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa to cecha, która bierze się w największym uproszczeniu z dwóch elementów. Po pierwsze cechy klienta – jego dochody i wiarygodność. Po drugie, parametry kredytu. Zaczniemy od tego ważniejszego komponenty – cech klienta. Wynika to z tego, że maksymalną zdolność kredytową wylicza się w uproszczeniu na podstawie porównania dwóch wartości – wolnych dochodów jakimi co miesiąc dysponuje klient i wysokość raty kredytowej. Oczywiście na to nakłada się wiele szczegółów. Z jednej strony różne banki różnie podchodzą do kalkulacji dochodów klienta, różnie do maksymalnego poziomu dochodów jaki może osiągnąć rata. Z drugiej strony na to wszystko nakładane są czynniki trudniej wyliczalne – wiarygodność klienta.

Sytuacja finansowa i wiarygodność klienta

Sytuacja finansowa to w przede wszystkim wysokość i stabilność dochodów klienta. Banki interesują dochody netto. Oznacza to, że od kwoty np. wynagrodzenia netto odejmują jeszcze stałe i nieprzesuwalne koszty. Przede wszystkim dotyczy to rat od innych kredytów lub stałych zobowiązań (np. alimenty). Poza tym banki zakładają jakiś minimalny poziom stałych wydatków “na życie” dla każdej osoby w gospodarstwie domowym.

Istotna jest także stabilność i przewidywalność dochodów. Dlatego banki tak lubią umowy o pracę na czas nieokreślony, dające przynajmniej w teorii największą pewność wynagrodzenia w przyszłości. Jeśli masz duże wahania pomiędzy przychodami w różnych okresach, musisz spodziewać się nieco niższej zdolność niż wynikałoby to z czystej kalkulacji średniej. Nie wyłapie tego wstępna kalkulacja, ale bank przy ocenie wniosku może przyjąć niewielką korektę z tego tytułu.

Podobnie trudno uchwycić wiarygodność klienta. Banki oceniają to poprzez scoring BIK (zobacz jak sprawdzić BIK). Na podstawie zgromadzonych w BIK informacji, przede wszystkim historii kredytowej, BIK przyznaje i podaje bankowi scoring dane klienta. Bank w ocenie wniosku bierze to pod uwagę. Dlatego jeśli masz w historii jakieś niespłacone kredyty, możesz spodziewać się obniżenia zdolności kredytowej.

Parametry kredytu

Ponieważ w oszacowaniu zdolności kredytowej bardzo istotna jest także wysokość przyszłej raty kredytu, istotne znaczenie mają niektóre parametry związane z warunkami kredytu. W skrócie, im mniejsza rata kredytowa, tym wyższa zdolność. Dlatego pozytywnie na wielkość kredytową wpływają następujące parametry:

  • jak najdłuższy okres kredytowania (ale do 25 lat – banki nie mogą zakładać wyższego poziomu do kalkulacji, nawet jeśli taki oferują);
  • jak najniższe oprocentowanie – to ważne też samo w sobie 🙂
  • rata stała zamiast malejącej;