Jak podwyższyć zdolność kredytową

Zaciągnięcie zobowiązania finansowego w banku zależy od szeregu czynników. Absolutnie kluczowym jest tzw. zdolność kredytowa osoby wnioskującej o daną kwotę pieniędzy. To na jej podstawie instytucje finansowe rozstrzygają o wysokości udzielanego kredytu. Także o tym, czy w ogóle zezwolą na zaciągnięcie zobowiązania przez konkretnego kredytobiorcę. Dla wielu klientów banków oznacza to problem, który sprowadza się do prostego pytania. Jak podnieść swoją zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa – co to jest?

Banki reprezentując interes własny oraz swoich klientów, dążą do minimalizacji ryzyka, iż pożyczane przez nie pieniądze nie zostaną oddane wraz z odsetkami. Podstawowym problemem kredytobiorców, których banki chcą uniknąć jest niewypłacalność, dlatego też przed udzieleniem wsparcia finansowego, dokładnie badana jest faktyczna sytuacja materialna potencjalnego klienta. Zdolność kredytowa to nic innego, jak maksymalna kwota, którą klient będzie w stanie spłacać. Uwzględnia jego dochody miesięczne, koszty utrzymania i obciążenia gospodarstwa domowego, a także liczbę osób, na którą owe dochody są dzielone.

Dodatkowym czynnikiem branym przez banki pod uwagę jest wiarygodność kredytowa. Opisuje ona historię zaciąganych i regulowanych przez klienta zobowiązań wobec instytucji finansowych. Regularne i terminowe spłaty sprzyjają budowaniu pozytywnego wizerunku w oczach banku, które w konsekwencji mogą przekładać się na lepsze warunki udzielonego kredytu (np. niższe oprocentowanie, wyższa kwota dostępnego kredytu).

Więcej o tym czym jest zdolność kredytowa dowiesz się na tej stronie –> kalkulator zdolności kredytowej.

Jak podwyższyć zdolność kredytową?

Możliwe jest zwiększenie kwoty dostępnego kredytu. Istnieje na to kilka sposobów, a co najważniejsze. Efektywnie można wykorzystać pozytywny wpływ więcej niż jednego z nich. Działania, których podjęcie przyczyni się do podwyższenia zdolności kredytowej obejmują:

  • Wydłużenie okresu spłaty – zaciągnięcie zobowiązania na większą liczbę lat automatycznie podwyższa kwotę, o którą kredytobiorca może wnioskować, przy jednoczesnym zachowaniu tej samej wysokości rat. Dłuższy okres spłaty oznacza zwiększenie sumy odsetek, które w tym czasie otrzyma bank.
  • Wybór formy spłaty – wzięcie kredytu wiąże się z koniecznością podjęcia przez klient decyzji, czy preferuje spłaty w równych ratach, czy też w malejących. Bardziej korzystne finansowo jest to drugie rozwiązanie. Aczkolwiek w kontekście zwiększenia własnej zdolności kredytowej to równe raty są lepszym wyborem.
  • Wspólny kredyt – zaangażowanie dodatkowych osób w procedurę kredytową jest przez banki mile widziane. Oznacza to dla nich większą pewność spłaty, wynikającą z rozłożenia odpowiedzialności za zobowiązanie na więcej podmiotów, czyli także dochodów. Jeśli jest to możliwe, warto rozważyć wzięcie wspólnego kredytu z członkami rodziny, partnerami lub innymi bliskimi.
  • Forma zatrudnienia – banki preferują klientów przewidywalnych, o stabilnej sytuacji zawodowej. Dlatego też bardziej przychylnie spoglądają w stronę osób zatrudnionych na umowę o pracę.
  • Historia kredytowa i inne zobowiązania – rezygnacja z kart kredytowych i limitów na koncie podwyższy zdolność kredytową. Dotychczasowe zobowiązania należy zamknąć albo skonsolidować, porządkując tym samym sytuację finansową. Klienci niskiego ryzyka, tzn. tacy, którzy mają dobrą historię kredytową (sumiennie regulowali wszelkie wcześniejsze należności, głównie wobec instytucji finansowych), mogą liczyć na m.in. niższe oprocentowanie czy prowizje.

Przed ostatecznym wyborem wskazane jest zapoznanie się z ofertami różnych banków. Ten sam klient może zostać oceniony inaczej przez poszczególne instytucje. Porównanie propozycji na rynku umożliwi zaciągnięcie kredytu na bardziej dogodnych warunkach.

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

przewodnik-kredyty-hipoteczne-2

Świetnie, że tu jesteś, co Cię interesuje?

--> Ranking kredytów hipotecznych - sprawdź najlepsze oferty kredytów na rynku

--> Kalkulator zdolności kredytowej - oszacujesz swoje możliwości, maksymalną wielkość kredytu oraz wysokość raty

--> Najlepsze kredyty hipoteczne - dowiedz się wszystkiego o kredytach hipotecznych, aby podjąć właściwą decyzją i wybrać najlepiej

--> Doradcy kredytowi - co warto wiedzieć przed podjęciem współpracy