Ubezpieczenie do kredytu hipotecznego

Decydując się na kredyt hipoteczny zostajemy zobligowani przez bank do zawarcia różnego rodzaju ubezpieczeń. Czy na pewno są nam potrzebne? Czy musimy się na nie godzić? Zanim podpiszesz umowę, zapoznaj się obowiązującymi przepisami.

Kredyt hipoteczny wczoraj i dziś

Banki nader chętnie udzielały i udzielają kredytów hipotecznych, ponieważ są to produkty wysoko kwotowe, które łączą klienta z bankiem na długie lata. Poza tym, przy okazji kredytu hipotecznego, klient otrzymywał w pakiecie dodatkowe usługi lub zobowiązania. Większość z nich nie była obowiązkowa, ale wiązała się z niższym oprocentowaniem lub obniżeniem prowizji pobieranej przez bank. Najnowsza  ustawa o kredycie hipotecznym zakazuje cross-sellingu, czyli sprzedaży krzyżowej. Stajemy zatem przed wyborem pomiędzy gołym kredytem o wyższej marży, a tańszym jego odpowiednikiem, uzupełnionym szeroką gamą produktów dodatkowych. Warto wiedzieć, które z nich są konieczne.

Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego

Jednym z najczęściej spotykanych rodzajów ubezpieczeń jest ubezpieczenie kredytu na wypadek śmierci kredytobiorcy. Niespłacony kredyt zawsze staje się częścią masy spadkowej. Oznacza to, że osoba przyjmująca spadek jest zobowiązana do spłaty pozostałej części zaciągniętego kredytu. W przypadku ubezpieczenia kredytu, ten obowiązek ciąży na towarzystwie ubezpieczeniowym. Klient ma dwie możliwości zawarcia ubezpieczenia: skorzystać z opcji proponowanej przez bank, lub poszukać innej korzystniejszej  oferty. Bank nie może narzucić  konkretnego produktu, ale ma prawo określić ramowe warunki ubezpieczenia.  Niestety nie ma opcji uzyskania kredytu hipotecznego bez ubezpieczenia na życie. Warto jednak podkreślić, że odpowiednio dobrane ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego stanowi rzeczywista ochronę na wypadek śmierci kredytobiorcy.

Czym jest ubezpieczenie pomostowe do kredytu hipotecznego?

Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego, jak sama nazwa wskazuje, jest wpis hipoteczny. Oznacza on prawo banku do dochodzenia swojej wierzytelności  na  drodze licytacji nieruchomości  w przypadku, gdy kredytobiorca nie spłaci zobowiązania. Jednakże kredyt hipoteczny wypłacany jest przez bank, jeszcze przed dokonaniem wpisu. A na ustanowienie hipoteki  można czekać kilka miesięcy  lub dłużej, np. dla mieszkań zakupionych na rynku pierwotnym konieczne jest najpierw założenie księgi wieczystej. W  tym okresie prawo banku do hipoteki jest niepotwierdzone. Dlatego kredytodawca stosuje ubezpieczenie pomostowe, czyli specjalną formę zabezpieczenia odszkodowania za ewentualną stratę hipoteki. Ubezpieczenie  pomostowe  do kredytu hipotecznego opłaca się do momentu dostarczenia bankowi informacji, o dokonaniu stosownego wpisu do księgi wieczystej.

Ubezpieczenie mieszkania  przy kredycie hipotecznym

Jednym z warunków uzyskania kredytu  hipotecznego  jest ubezpieczenie mieszkania z cesją na rzecz banku. Cesja to przeniesienie praw z zawartej polisy mieszkaniowej na bank. W jej ramach, odszkodowanie uzyskane za szkody poniesione w wyniku zalania, pożaru, czy innych zdarzeń losowych, zostaje przekazane bankowi, a nie ubezpieczonemu. Zawarcie polisy jest obowiązkowe. Niezastosowanie się do tego obowiązku, może skutkować nałożeniem kary finansowej, lub samodzielnym ubezpieczeniem mieszkania przez bank, z jednoczesnym obarczeniem kredytobiorcy kosztami zawartej polisy. I tu podobnie, jak w przypadku ubezpieczenia na życie,  bank nie może narzucić wyboru konkretnej firmy ubezpieczeniowej. Na kredytobiorcy ciąży obowiązek corocznego odnawiania polisy, aż do momentu  całkowitej spłaty kredytu.

>>> Najlepsze kredyty hipoteczne – jak je wybrać? <<<

Leave Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

przewodnik-kredyty-hipoteczne-2

Świetnie, że tu jesteś, co Cię interesuje?

--> Ranking kredytów hipotecznych - sprawdź najlepsze oferty kredytów na rynku

--> Kalkulator zdolności kredytowej - oszacujesz swoje możliwości, maksymalną wielkość kredytu oraz wysokość raty

--> Najlepsze kredyty hipoteczne - dowiedz się wszystkiego o kredytach hipotecznych, aby podjąć właściwą decyzją i wybrać najlepiej

--> Doradcy kredytowi - co warto wiedzieć przed podjęciem współpracy